Vil du have værktøjer til at få ro, nærvær og balance ind i dit liv? Så er historiefortælling kombineret med lyd, stemme og sang, der afbalancerer både din krop og dit sind en simpel og virkningsfuld metode. Historien er på dansk, mens sangene er på engelsk.

I historien er også indeholdt en effektiv vejrtrækningsøvelse, som du simpelt kan bruge i din hverdag for at minimere stress og i stedet skabe trivsel og balance.

Pris for historie, inklusiv afbalancerende sange og vejrtrækningsøvelse er kr. 125,00.

Er du klar til at Aurora hjælper dig til at slippe spændinger og få trivsel i dit liv?